2015    I miejsce i złoty medal  w  kategorii  skrzypiec  w  VI  Międzynarodowym  Konkursie  Lutniczym                                                  Violino Arvenzis  w Dolnym Kubinie (Słowacja)

2014     Dyplom  za  najlepsze  walory  dźwiękowe  w  kategorii  skrzypiec  4/4  udział  w  finale  oraz  wyróżnienie                                           skrzypiec secesio - model własny  w  V  Ogólnopolskim Konkursie Lutniczym im. W. Kamińskiego                                                     w Poznaniu

2011    Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu "Młoda Polska"

2009    Nagroda specjalna za najwyżej ocenione walory dźwiękowe skrzypiec secesio - model własny udział                                 w finale w IV Ogólnopolskim Konkursie Lutniczym im. W. Kamińskiego w Poznaniu

2007    I miejsce pod  względem  dźwiękowym  w  kategorii  skrzypiec  w  II  Międzynarodowym  Konkursie                                           Lutniczym Violino Arvenzis  w Dolnym Kubinie

             II miejsce w ogólnej punktacji w II Międzynarodowym Konkursie Lutniczym w Dolnym Kubinie (Słowacja)      

2004     III  i  IV  miejsce  oraz dyplom  uznania za najwyższe  walory dźwiękowe w kategorii altówek w III                                                         Ogólnopolskim Konkursie  Lutniczym im. W. Kamińskiego w Poznaniu

2002     VIII   miejsce  i  wyróżnienie  w  kategorii  altówek  w  IV  Międzynarodowym  Konkursie  Lutniczym  im.                                                   P. Czajkowskiego w Moskwie

2001      VII miejsce pod względem dźwiękowym  w  X  Międzynarodowym  Konkursie  Lutniczym im. H. Wieniawskiego                                     w Poznaniu  - skrzypce są własnością Kolekcji Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego                

1999     VII miejsce i wyróżnienie w kategorii skrzypiec w II Ogólnopolskim Konkursie Lutniczym im. W. Kamińskiego                                       w Poznaniu